Polycomb

Kontakte

Kontakte

Kontakte

Geschäftsführung Eckhard Schmidt Telefon 03686 3941-12
Fax 03686 3941-20
Mobil  0163 7204309
E-Mail eckhard.schmidt@polycomb.de
David Rummert Telefon 03686 3941-21
Fax 03686 3941-20
Mobil  0163 7204308
E-Mail david.rummerd@polycomb.de
Projektmanagement David Rummert Telefon 03686 3941-21
Fax 03686 3941-20
Mobil  0163 7204308
E-Mail david.rummerd@polycomb.de
Technik Tomas Reichl Telefon 03686 3941-77
Fax 03686 3941-20
Mobil  0176 66837309
E-Mail thomas.reichl@polycomb.de
Fertigung Bastian Oppel Telefon 03686 3941-71
Fax 03686 3941-20
Mobil  0176 66837307
E-Mail bastian.oppel@polycomb.de
Vertrib / Key account management Gerd Schwesinger Telefon 03686 3941-31
Fax 03686 3941-20
Mobil  0157 83045489
E-Mail gerd.schwesinger@polycomb.de
Auftragszentrum Thomas Schmidt Telefon 03686 3941-41
Fax 03686 3941-50
Mobil  0163 7204310
E-Mail thomas.schmidt@polycomb.de
Einkauf Doris Heß Telefon 03686 3941-42
Fax 03686 3941-50
Mobil  0176 66837307
E-Mail doris.hess@polycomb.de
Peronal Doris Heß Telefon 03686 3941-42
Fax 03686 3941-50
Mobil  0176 66837307
E-Mail doris.hess@polycomb.de
Allgemeine Verwaltung Uli Oldenburg Telefon 03686 3941-61
Fax 03686 3941-20
Mobil  0157 83045488
E-Mail uli.oldenburg@polycomb.de
Kaufmännische Leiterin Annabella Schuchhardt Telefon 03686 3941-14
Fax 03686 3941-30
Mobil  0170 9224348
E-Mail annabella.schuchhardt@polycomb.de
Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung Claudia Horn Telefon 03686 3941-51
Fax 03686 3941-20
Mobil  0160 99735132
E-Mail claudia.horn@polycomb.de
Erstbemusterung / Requalifizierung Andreas Noa Telefon 03686 3941-53
Fax 03686 3941-20
Mobil  0151 67318808
E-Mail andreas.noa@polycomb.de