Polycomb

Kontakte

Geschäftsführung Eckhard Schmidt Telefon 03686 3941-12
Fax 03686 3941-20
Mobil  0163 7204309
E-Mail eckhard.schmidt@polycomb.de
David Rummert Telefon 03686 3941-21
Fax 03686 3941-20
Mobil  0163 7204308
E-Mail david.rummert@polycomb.de
Projektmanagement David Rummert Telefon 03686 3941-21
Fax 03686 3941-20
Mobil  0163 7204308
E-Mail david.rummert@polycomb.de
Technik Thomas Reichl Telefon 03686 3941-77
Fax 03686 3941-20
Mobil  0176 66837309
E-Mail thomas.reichl@polycomb.de
Fertigung Thomas Reichl Telefon 03686 3941-77
Fax 03686 3941-20
Mobil  0176 66837309
E-Mail thomas.reichl@polycomb.de
Vertrieb / Key account management Gerd Schwesinger Telefon 03686 3941-31
Fax 03686 3941-20
Mobil  0157 83045489
E-Mail gerd.schwesinger@polycomb.de
Auftragszentrum Thomas Schmidt Telefon 03686 3941-41
Fax 03686 3941-50
Mobil  0163 7204310
E-Mail thomas.schmidt@polycomb.de
Einkauf Doris Heß Telefon 03686 3941-42
Fax 03686 3941-50
Mobil  0176 66837307
E-Mail doris.hess@polycomb.de
Personal Doris Heß Telefon 03686 3941-42
Fax 03686 3941-50
Mobil  0176 66837307
E-Mail doris.hess@polycomb.de
Kaufmännische Leiterin Annabella Schuchhardt Telefon 03686 3941-14
Fax 03686 3941-30
Mobil  0170 9224348
E-Mail annabella.schuchhardt@polycomb.de
Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung Jaroslav Basos Telefon 03686 3941-51
Fax 03686 3941-20
Mobil  0160 99735132
E-Mail Jaroslav.Basos@polycomb.de
Erstbemusterung / Requalifizierung Andreas Noa Telefon 03686 3941-53
Fax 03686 3941-20
Mobil  0151 67318808
E-Mail andreas.noa@polycomb.de